andningspaus

breathwork i nyköping

GRUPP – Drop in torsdagar kl 17-18:30
Bryggeriet, Nyköping
ONE-ON-ONE – Specialanpassat andningspass för dig – första passet 1,5 timme, sedan 1 timme
FRÅGOR? RIng Mette 0709-28 52 11
BREATHWORK

BREATHWORK hjälper dig att komma ner i kroppen, få kontakt med känslor och gör ditt nervsystem mer plastiskt,

Fysiologiska effekter: övar andningsmusklerna, ökad lungkapacitet, mer plastiskt nervsystem, ökad CO2-tolerans (genom breath holds) som leder till mer syre till cellerna, vidgade blodkärl, bättre cirkulation, hjärtat slår långsammare och blodtrycket sänks. Psykologisk effekter: avslappning, minskad oro, klarare tankar, mer närvarande, kontakt med inkapslade känslor.